Kokkolan osasto 69 lopettaa toimintansa

8.12.2020

Kokkolan Elintarviketyöläisten Ammattiosasto 069 lopettaa toimintansa tämän vuoden lopulla. Lopettamispäätöstä käytiin läpi ensi kevätkokouksessa ja sen jälkeen päätös lopettamisesta tehtiin osaston syyskokouksessa.

Osasto 069 jäsenet siirtyvät vuoden 2021 alusta Pietarsaarenseudun Elintarviketyöläisten Ammattiosasto 006:den jäseniksi.

Jäsenmäärä kasvaa 006:dessa ja käytännön asioihin tämän vaikuttaa kokousten ja tapahtumien suhteen siten että, toiminta laajenee nyt myös Kokkolan suuntaan.

Tervetuloa oo6:seen kaikki 069:jäsenet!

Kokkola Food Workers 'Yrkesavdelning 069 kommer att upphöra med verksamheten i slutet av detta år. Beslutet att stänga diskuterades vid nästa vårmöte och sedan fattades beslutet att stänga vid avdelningens höstmöte.

Från och med början av 2021 blir medlemmarna i avdelning 069 medlemmar i Jakobstadregionens livsmedelsarbetaravdelning 006.

Antalet medlemmar kommer att öka 006 och detta kommer att påverka de praktiska frågorna när det gäller möten och evenemang, så att verksamheten nu också expanderar i riktning mot Kokkola.

Välkommen till oo6 alla 069 medlemmar!

Puheenjohtaja/ Ordförande Hannu Mäkelä