Osaston edustajat ja kokousedustajat 2021

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto 2017-2022

Hannu Mäkelä työympäristö- ja sosiaalipoliittisenjaoston jäsen

Asko Peltola liittovaltuuston jäsen

Jarkko Siltala liittohallituksen 2 varajäsen ja koulutusjaoston jäsen

SEL Pohjanmaan Aluejärjestö hallitus

Asko Peltola hallituksen jäsen

Hannu Mäkelä hallituksen varajäsen

Kalevi Karvonen hallituksen varajäsen

Jonne Laituri nuorisojaoston jäsen

Pohjanmaan Aluejärjestön kokousedustajat (vuosikokous)

Hannu Mäkelä varalla Jonne Laituri

Daniel Eriksson varalla Asko Peltola

Jarkko Siltala varalla Kalevi Karvonen

SAK:n Pietarsaaren alueen paikallisjärjestö (apj) hallitus 2 vuotiskausi

Tapani Haapala hallituksen jäsen

Hannu Mäkelä varajäsen (Tapani Haapala)

Asko Peltola varajäsen (Vuokko Piippolainen)

SAK:n Pietarsaaren alueen paikallisjärjestön (apj) kokousedustajat (kevät & syyskokous)

Tapani Haapala

Hannu Mäkelä

Daniel Eriksson

Asko Peltola

SAK

Asko Peltola SAK:n aluetoimikunnan jäsen