Jos jäät työttömäksi

Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi tai lomautuksen alkaessa työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Päivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin työnhaku on voimassa.

Myös työvoimakoulutuksessa olevien ja omaehtoisesti opiskelevien on nyt pidettävä työnhaku voimassa.

Ansiopäivärahahakemuslomakkeen saat TE-toimistosta.

 

 

Hakemuksen täyttämisestä

Täytä hakemuslomake huolellisesti, se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen voit kysyä omasta aluetoimistostasi tai työttömyyskassan neuvontanumerosta.

Täytä ensimmäinen hakemus vähintään kahden kalenteriviikon ajalta. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin. Jatkohakemus täytetään neljän viikon ajalta maanantaista sunnuntaihin, paitsi silloin kun olet osa-aikatyössä, jossa palkka maksetaan kuukausittain. Silloin hakemus täytetään koko kalenterikuukaudelta.

Hakemus tulee lähettää jälkikäteen, eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä allekirjoitettuna.

Päivärahaa on haettava viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.

Kassa tutkii oikeutesi saada päivärahaan korotettua ansio-osaa tai muutosturvan ansio-osaa, joten niitä ei tarvitse erikseen hakea.

 

 

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet

Palkkatodistus vähintään 34 työssäoloviikon ajalta ennen työttömyyttä. Todistus voi olla pidemmältä ajalta, kuten kuluvalta ja edelliseltä vuodelta.

Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomarahat ja lomakorvaukset. Myös työnantajan yhteystiedot ja y-tunnus tarvitaan. Toimita lisäksi kopiot irtisanomis- tai lomautusilmoituksista.

 

Huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista kassa saa tiedot väestörekisterin kautta. Toimita kuitenkin syntymätodistus viimeisen puolen vuoden aikana syntyneestä lapsesta.

 

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, ellet ole saanut muutosverokorttia tai portaikkoverokorttia. Ne tarvitaan alkuperäisinä.

 

Kopio verotuspäätöksestä erittelyosineen tarvitaan, jos sinulla on ollut ansiotuloa maataloudesta tai muusta sivutoimisesta yritystoiminnasta.

 

Selvitys viikottaisesta työajasta tarvitaan, jos olet tehnyt välillä alle 18-tuntisia viikkoja. Lisäksi silloin kun olet tehnyt rinnan useampia osa-aikatöitä.

 

Todistukset sosiaalietuuksista, jotka vaikuttavat päivärahan maksuun. Esim. päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta tarvitaan.

 

 

Jatkohakemuksen liitteet

Lähetä palkkatiedot hakemuksen mukana, jos sinulla on ollut palkkatuloa satunnaisesta työstä tai osa-aikatyöstä hakemuksen ajalta. Osa-aikatyön aloittaessasi laita mukaan myös kopio työsopimuksesta.

 

Ilmoita myös muutokset päivärahan maksuun vaikuttavissa sosiaalietuuksissa.

 

 

Käsittelytyötä nopeuttaa myös kun kirjoitat mahdolliset saatekirjeet ja selvitykset A4-kokoiselle paperille etkä niittaa lähettämiäsi papereita yhteen. Varmista lisäksi, että kaikki lähetetyt kopiot ovat selviä.

 

 

TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA NUMEROSSA 020 690 321
Työttömyyskassan neuvonta palvelee ti ja to klo 9.00 – 11.00. Muina aikoina neuvoja saa aluetoimistoista, niiden aukioloaikoina.

Soitettaessa työttömyyskassan palvelunumeroon soittaja maksaa vain paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinverkkomaksun.

Maksupäivää voi kysyä automaattisesta maksupäivien tiedustelusta, puh. 0800-94020

 

lähde www.selry.fi