Toiminta

Nuoret järjestävät SEL:ssa nuorisolle tarkoitettua toimintaa. Sen kautta on helppo tutustua oman alansa ammattilaisiin ja löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajalla. Samalla sitä voi huomaamattaan ajautua vaikka ammattiyhdistystoimintaan syvemmällekin, jolloin myös vaikutusmahdollisuudet oman alan palkkaukseen ja työehtoihin kasvavat.

Liiton koko maan kattavasta nuorisotoiminnasta vastaavat valitut alueelliset nuorisovastaavat. Alueiden omasta nuorisotoiminnasta vastaavat aluejärjestöjen nimeämät nuorisojaostot.

Lisää tietoa löydät tästä linkistä SEL Nuoret