Työttömyyskassa

 

Jos jäät työttömäksi

 

 

Ilmoittaudu heti työttömäksi jäätyäsi tai lomautuksen alkaessa työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautuminen TE-toimistoon on tehtävä viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Päivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin työnhaku on voimassa.

Myös työvoimakoulutuksessa olevien ja omaehtoisesti opiskelevien on pidettävä työnhaku voimassa.

Ansiopäivärahahakemuksen voit tehdä sähköisesti työttömyyskassan eAsiointi-palvelussa tai postitse. Jos palautat hakemuksen postitse, lomakkeen saat TE-toimistosta.

Hakemuksen täyttämisestä

Täytä hakemuslomake huolellisesti, se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen voit kysyä omasta aluetoimistostasi tai työttömyyskassan neuvontanumerosta, p. 09 4246 1210.

Täytä ensimmäinen hakemus vähintään kahden kalenteriviikon ajalta. Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin. Jatkohakemus täytetään neljän viikon ajalta maanantaista sunnuntaihin, paitsi silloin kun olet osa-aikatyössä, jossa palkka maksetaan kuukausittain. Silloin hakemus täytetään koko kalenterikuukaudelta.

Hakemus tulee lähettää jälkikäteen, eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä allekirjoitettuna.

Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.

Kassa tutkii oikeutesi saada päivärahaan korotettua ansio-osaa, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet
 

Työtodistus tai -todistukset ja työsopimus. Todistuksesta ja työsopimuksesta tulee ilmetä työnantajan yhteystiedot, työsuhteen kesto, maksettu palkka, työsuhteen muoto ja työsuhteen päättymisen syy (esimerkiksi työsuhteen määräaikaisuus tai irtisanominen).

Irtisanomis- tai lomautusilmoitus mikäli työsuhde on päättynyt irtisanomiseen tai sinut on lomautettu työstäsi määräaikaisesti.

Edellä mainittujen tietojen perusteella kassa voi tarkistaa muun muassa työssäoloehdon ja palkkaminimin täyttymisen.

Palkkatodistus vähintään 26 työssäoloviikon ajalta ennen työttömyyttä. Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomarahat ja lomakorvaukset. Myös työnantajan yhteystiedot ja y-tunnus tarvitaan.

Huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista kassa saa tiedot väestörekisterin kautta. Toimita kuitenkin syntymätodistus viimeisen puolen vuoden aikana syntyneestä lapsesta.

Verokorttia ei tarvitse toimittaa, ellet ole saanut muutosverokorttia etuutta (ei palkkatuloa) varten.

Kopio verotuspäätöksestä erittelyosineen tarvitaan, jos sinulla on ollut ansiotuloa maataloudesta tai muusta sivutoimisesta yritystoiminnasta.

Selvitys viikottaisesta työajasta tarvitaan, jos olet tehnyt välillä alle 18-tuntisia viikkoja. Lisäksi silloin kun olet tehnyt rinnan useampia osa-aikatöitä.

Todistukset sosiaalietuuksista, jotka vaikuttavat päivärahan maksuun. Esim. päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta tarvitaan.

Jos puolisosi on kotihoidontuen saaja, liitä mukaan myös selvitys kotihoidontuesta.

Jatkohakemuksen liitteet

Lähetä palkkatiedot hakemuksen mukana, jos sinulla on ollut palkkatuloa satunnaisesta työstä tai osa-aikatyöstä hakemuksen ajalta. Osa-aikatyön aloittaessasi laita mukaan myös kopio työsopimuksesta.

 Ilmoita myös muutokset päivärahan maksuun vaikuttavissa sosiaalietuuksissa.

Käsittelytyötä nopeuttaa kun teet hakemuksesi ja lähetät liitteesi kassan eAsiointi-palvelun kautta. Jos et käytä eAsiointia ja lähetät hakemuksen paperilla postissa, kirjoita mahdolliset saatekirjeet ja selvitykset A4-kokoiselle paperille, äläkä niittaa lähettämiäsi papereita yhteen. Varmista lisäksi, että kaikki lähetetyt kopiot ovat selviä.


TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA NUMEROSSA 09 4246 1210

Työttömyyskassan etuuskäsittelijöiden puhelinneuvonta palvelee tiistaisin ja torstaisin klo 9-11 numerossa 09 4246 1210. Muina aikoina samassa numerossa työttömyysturvaneuvontaa antavat aluetoimistot arkisin klo 8.30-15.30.

 

 

 

 

Käsittelytyötä nopeuttaa myös kun kirjoitat mahdolliset saatekirjeet ja selvitykset A4-kokoiselle paperille etkä niittaa lähettämiäsi papereita yhteen. Varmista lisäksi, että kaikki lähetetyt kopiot ovat selviä.

 

 

TYÖTTÖMYYSTURVANEUVONTA NUMEROSSA 020 690 321

Työttömyyskassan neuvonta palvelee ti ja to klo 9.00 – 11.00. Muina aikoina neuvoja saa aluetoimistoista, niiden aukioloaikoina.

Soitettaessa työttömyyskassan palvelunumeroon soittaja maksaa vain paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinverkkomaksun.

Maksupäivää voi kysyä automaattisesta maksupäivien tiedustelusta, puh. 0800-94020

 

lähde www.selry.fi