Yleistä

Vuonna 1948 perustetun ammattiosaston jäseninä on Pietarsaarenseudun elintarviketyöntekijöitä. Osastossa on jäseniä yhteensä n.520 henkilöä.

Alueella toimii leipomo, liha ja rehuteollisuutta, suurin työnantaja on Pietarsaaressa toimiva Snellmanin lihatalo.

Osastomme täytti 2018 kunnioitettavat 70v

Ammattiosaston tärkeimpänä tehtävänä on avustaa ja tukea jäseniä heidän toimiessaan työ- ja palkkaehtojensa parantamiseksi.

Pääluottamus- ja luottamusmiehet toimivat ammattiosaston edustajina ja jäsenien edunvalvojina työpaikoilla.

Vuosittain osastolla on kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokous- ja syyskokous. Syyskokouksessa valitaan osaston johtokunta, jonka tehtävänä on hoitaa ammattiosaston asioita. Kevätkokouksessa käydään läpi menne vuoden toiminta.

Ammattiosasto toteuttaa liiton hallinnosta tulevia päätöksiä. Jokaisella osaston jäsenellä on oikeus tuoda omat ehdotuksensa johtokunnan käsittelyyn. Johtokunta kokoontuu n. kahden kuukauden välein ja jos tilanne vaatii niin useammin.

Ole ylpeä ammatistasi elintarviketyöntekijä, teet tärkeää työtä!

Pidetään kiinni kotimaisesta leivästä, se pitää sinut työssä.