Toimintasuunnitelma 2024

Historiaa:

Ammattiosastomme perustettiin vuonna 1948 Pedersören maalaiskunnassa Pännäisissä, nimellä Österbottens Kötts Fackavdelning. Nimi Pedersöre Livsmedelsarbetare Fackavdelning r.f, otettiin käyttöön vuonna 1972.

Pietarsaaressa toiminut Pietarsaaren Meijerityöntekijät, lopettivat osastonsa toiminnan 1972 ja liittyivät Pedersören osastoon. Pietarsaaren Elintarviketyöläisten Ammattiosasto teki vuonna 1974 saman asian. Näin olivat Pedersören ja Pietarsaaren elintarviketyöntekijät liittyneet kaikki samaan osastoon.

Vuonna 1998 tupakkateollisuuden loppuminen Pietarsaaressa lisäsi osaston jäsenmäärää entisestään, kun Tupakan ammattiosasto nro 22 lopetti 1999 toimintansa ja liittyi paikallisten neuvottelujen jälkeen Pedersören osastoon.

Kokkolan ammattiosasto lopetti toimintansa vuoden 2020 aikana, vuoden 2021 alusta Kokkolan osaston jäsenet siirtyivät meidän jäseniksemme, tämä lisäsi meidän jäsenmääräämme 120 jäsenellä.

Tällä hetkellä ammattiosastossa on jäseniä yhteensä n. 540.

Yleistä:

Pedersöre Livsmedelsarbetare Fackavdelning r.f 006:den toiminta-ajatuksena on hyvä työntekijöiden etujen valvonta ja niiden eteenpäin vieminen.  Osaston tehtävänä on: pyrkii edistämään ammattiosaston jäsenien kanssakäymistä sekä yhdessäoloa, vaalia ja tukea sen kehitystä jäsentensä keskuudessa sekä huolehtia jäsentensä hyvinvoinnista. Osaston päätehtävänä on jäsenten edunvalvonta.

Arvot jolle toiminta nojaa, perustuvat työväenliikkeen perinteisiin: solidaarisuuden, tasa-arvon, vapauden ja veljeys, arvot minkä pohjalta toimitaan, perustuvat työväenliikkeiden luomiin asioihin ihmisten tasa-arvoisuudesta, työoloista ja sama palkkaisuudesta työelämässä.

Edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi osasto järjestää / tarjoaa mahdollisuuden osallistua koulutuksiin. Tämän lisäksi osastossa pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan neuvonta- ja ohjaustilaisuuksia sekä opinto- ja virkistysmatkoja.

Jäsenhankintaa pyritään tehostamaan avoimella tiedottamisella ja mahdollisilla vierailuilla työpaikoille, alan oppilaitoksiin yhteistyössä aluesihteerin kanssa.

Nuorisotoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti aluejärjestön ja Apj:n kautta. Tiedotetaan tapahtumista nettisivuilla ja myös sosiaalisessa mediassa.

Kaiken osastomme järjestämän toiminnan tavoitteena on kunniakkaan toiminnan kehittäminen ja jäsenten hyvinvoinnin tukeminen.  Jokaisen jäsenen mielipidettä kunnioitetaan ja se otetaan huomioon kehitettäessä osaston toimintaa.  Osaston toiminta on avointa ja sen toimintaa johtaa jäsenten valitsema johtokunta. 

Toimintaohjelma

Tammikuu

 • Talvipäivät?

Helmikuu

 • Johtokunnankokous

Maaliskuu

 • Johtokunnankokous
 • Kevätkokous

Huhtikuu

 • Johtokunnankokous

Toukokuu

 • Eläkeläisten kevät lounas

Kesäkuu

 •  

Heinäkuu

 •  

Elokuu

 • Johtokunnankokous
 • Kesäpäivät?

Syyskuu

 • Johtokunnankokous

Lokakuu

 • Johtokunnankokous
 • Syyskokous

Marraskuu

 • Johtokunnankokous

Joulukuu

 • Pikkujoulu

Toimintaan voidaan myöhemmin lisätä ammattiosaston tapahtumia, mitä tässä toimintasuunnitelmassa ei ole. Johtokunnan kokouksia pidetään tilanteen aina niin vaatiessa.